Home / Actueel / #Social: Jongeren voelen zich niet meer thuis op Facebook

Social: Jongeren voelen zich niet meer thuis op Facebook

Het begon er al op te lijken en uit onderzoek blijkt nu ook dat jongeren Facebook te rug toe beginnen te keren. Vooral als we kijken naar het aantal dagelijkse gebruikers is er een flinke afname te zien onder de jongeren.

Het is duidelijk dat Facebook terrein aan het verliezen is onder de jongeren tot 19 jaar. In 2016 zat 68% van de jongeren tot 19 jaar nog dagelijks op Facebook. Als we naar de huidige statistieken kijken zien we dat dit percentage in het begin van 2018 is gedaald naar slechts 43%.

De cijfers alléén zijn natuurlijk niet interessant. We willen weten hoe deze daling is ontstaan en wat de redenen zijn voor deze afname. Onderzoekers van Newcom Research hebben dit onderzocht en zijn tot de conclusie gekomen dat jongeren van 15 t/m 19 jaar zich niet meer thuis voelen op Facebook. Ze geven aan dat ze weinig hebben met veel mensen op Facebook. Opvallend is dat de advertenties binnen Facebook voor slechts 13% een motivatie is om af te haken.