Home / avg

AVG / GDPR

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is het stelsel van Europese privacyregels die per 25 mei 2018 ingaat. Deze regels zijn ook bekend onder de naam GDPRGeneral Data Protection Regulation. De nieuwe regels geven bezoekers en gebruikers van uw website meer 'grip' op hun persoonsgegevens. U moet duidelijk kunnen maken waarom en welke gegevens u verzamelt, plus wat er met die gegevens gebeurt.

Nubium verwerkt onder andere persoonsgegevens voor en in opdracht van de klant, denk bijvoorbeeld aan personen die op de website een webformulier invullen, inlogfuncties, gebruikersstatistieken en storingsinformatie. Deze gegevens zullen door Nubium voor geen ander doel gebruikt worden en niet aan derden worden verstrekt. Nubium en haar klanten zijn volgens de AVG verplicht een verwerkersovereenkomst te sluiten. Hierbij is Nubium 'verwerker' en is de klant 'verwerkingsverantwoordelijke'. Let erop dat het daadwerkelijk afsluiten van de overeenkomsten in de wet een verplichting is die bij de verwerkingverantwoordelijke is gelegd.

In een verwerkersovereenkomst staat onder andere:

  • Doel en inhoud verwerkersovereenkomst
  • Privacy en geheimhouding door verwerker
  • Welke persoonsgegevens worden verwerkt
  • Meldingsplicht datalekken
  • Voortgang en duur

Per overeenkomst registreren we ook apart gegevens over de data die we zullen verwerken voor ons verwerkingsregister. Let erop dat u als klant vaak zelf kan bepalen welke gegevens u laat verwerken door onze systemen (bijvoorbeeld door het toevoegen van vragen aan een webformulier) - U moet er dan ook zelf voor zorgen dat de registratie van de verwerkte gegevens bij Nubium altijd up-to-date is.

Achtergrondinformatie:
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
In de AVG genoemde grondslag 
Beleidsregels meldplicht datalekken


Voor het vastleggen van die gegevens kan het onderstaande formulier worden gebruikt, dat dient als bijlage bij de verwerkersovereenkomst.

> Bekijk of download hier onze verwerkersovereenkomst

Voor akkoord en opgave van gegevens, graag onderstaand formulier invullen.

Geef hieronder aan wat voor soort persoonsgegevens worden verzameld door systemen die door Nubium beheerd worden.